Opublikowane w:  ILLNESS, SURGERY & MEDICAL PROCEDURES,MOM’S HEALTH (promieniowanie rentgenowskie, znieczulenie miejscowe, sedacja i więcej) By Kelly Bonyata, IBCLC

 

Zarówno promieniowanie rentgenowskie jak i nowokaina (oraz inne środki używane do znieczuleń miejscowych takie jak bupiwakaina i lidokaina) są uznawane za bezpieczne przy karmieniu piersią.

Większość leków używanych przy sedacji, zarówno wziewnej, jak i dożylnej, uznawanych jest za bezpieczne przy karmieniu piersią.

Sedacja tlenkiem diazotu (gazem rozweselającym) jest również uznawana za bezpieczną przy karmieniu piersią. Jest on praktycznie nierozpuszczalny w krwi, co oznacza, że  przechodzi z twojego mózgu do twoich płuc i do powietrza w pomieszczeniu natychmiast gdy tylko przestajesz go wdychać. Za Hale, „tlenek diazotu jest szybko usuwany z organizmu przez szybką wymianę z tlenem w pęcherzykach płucnych (w ciągu kilku minut). Szybka poprawa zazwyczaj następuje w ciągu 3-5 minut. Przyjęcie tlenku diazotu wraz z pokarmem matki jest mało prawdopodobne.”

 

Matka, która przeszła chirurgię zębów mądrości nie powinna  przerywać karmienia piersią wcale (poza czasem operacji oczywiście). Aby zminimalizować ekspozycję dziecka (i zwiększyć komfort matki) mama może nakarmić dziecko zaraz przed zabiegiem. Nie ma potrzeby czekać z karmieniem po zabiegu lub odciągać pokarmu. Mama może karmić jak tylko poczuje się wystarczająco dobrze by utrzymać dziecko.

Zobacz:  Breastfeeding when mom has surgery, aby dowiedzieć się więcej na breastfeeding and general anesthesia.

 

Informacje dodatkowe

 

Inne strony www

 

Badania

Giuliani M, Grossi GB, Pileri M, Lajolo C, Casparrini G. Could local anesthesia while breast-feeding be harmful to infants? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001 Feb;32(2):142-4. Wniosek: “Te badania sugerują, że nawet gdy karmiąca matka przechodzi leczenie dentystyczne ze znieczuleniem miejscowym przy użyciu lidokainy bez adrenaliny, może ona bezpiecznie kontynuować karmienie piersią.”

Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999 Apr;43(4):394-7. Wniosek: “Te badania dokumetują ilość przenikającej do mleka matki lidokainy, bupiwakainy i PPX oraz wskazują, że użycie zarówno lidokainy jak i bupiwokainy do znieczulenia zewnątrzoponowego jest bezpieczne w kontekście karmienia piersią.”

Lebedevs TH, Wojnar-Horton RE, Yapp P, Roberts MJ, Dusci LJ, Hackett LP, Ilett K. Excretion of lignocaine and its metabolite monoethylglycinexylidide in breast milk following its use in a dental procedure. A case report. J Clin Periodontol 1993 Sep;20(8):606-8.

 

Copyright © 2011 kellymom.com. Przedruk za zgodą kellymom.com, która nie popiera żadnych konkretnych zastosowań tego przetłumaczonego dokumentu. kellymom.com nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność tłumaczenia.